Portfolio: Coastal: 070801-0379

White Beaches of Solray, Rosignano Marittimo, Italy 2007 (070801-0379)

White Beaches of Solray, Rosignano Marittimo, Italy 2007 (070801-0379)