Portfolio: Coastal: Beaches_100604-0651

Blue Striped Tent Tops, Cesenatico, Italy 2010 (100604-0651)

Blue Striped Tent Tops, Cesenatico, Italy 2010 (100604-0651)